เปิดรับสมัคร LINE MAN Rider ที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ชลบุรี อย่างเป็นทางการแล้ว

รับอินเซนทีฟสูงสุด 3,700 บาท + ฟรี!!เสื้อแจ็คเก็ตและกล่องส่งอาหาร + ฟรี!!เครดิตเริ่มรับงานมูลค่า 200 บาท* 

สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
จำนวนจำกัด เฉพาะวันที่ 4 – 10 ก.พ 64 เท่านั้น

โบนัส 4 เด้ง ให้พี่ LINE MAN Rider ใหม่ในจังหวัด กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ ชลบุรี

เฉพาะวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น!!

โบนัส 1

3 วันแรก รับอินเซนทีฟรายวันสูงสุด 2,700 บาท*

ง่ายๆ เพียงพี่ไรเดอร์ สำเร็จงานภายในวันแรกที่ได้รับการอนุมัติและสำเร็จงานต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนดก็รับอินเซนทีฟรายวันเลย

โบนัส 2

รับอินเซนทีฟรายสัปดาห์เพิ่มสูงสุด 1,000 บาท**

รับอินเซนทีฟต่อที่ 2 เพิ่มอีก สูงสุด 1,000 บาท* เพียงพี่ไรเดอร์สำเร็จงานตามเงื่อนไขที่กำหนด

โบนัส 3

ฟรี!! เสื้อแจ็คเก็ตและกล่องส่งอาหาร***

รับฟรี!! เสื้อแจ็คเก็ตและกล่องส่งอาหารแบบฟรีๆ ไม่ต้องมีลำดับขั้น ไม่ต้องหักจากเครดิตรับงาน ง่ายๆเพียงสำเร็จงานตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

โบนัส 4

ฟรี!! เครดิตเริ่มงานมูลค่า 200 บาท****

รับฟรี!! เครดิตเริ่มงาน มูลค่า 200 บาท ให้พี่ไรเดอร์เริ่มงานได้ทันที ไม่ต้องเติมเครดิตเอง

*เงื่อนไขการรับเงินอินเซนทีฟประจำวัน

 1. รับอินเซนทีฟประจำวันสูงสุด 2,700 บาท/คน เพียงสำเร็จงานตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขนี้
  1.1) รับอินเซนทีฟ 50 บาท/งาน สูงสุด 300 บาท/คน/วัน เฉพาะวันแรกที่ได้รับการอนุมัติเปิดระบบ ตัวอย่างเช่น
  – นาย ก. สมัครและได้รับอนุมัติภายในวันที่ 5 ก.พ. 64 เวลา 15.00 น. และนาย ก. เปิดรับงานทันที โดยนาย ก. สำเร็จงานจำนวน 8 งาน ภายในเวลา 23.59  น. นาย ก.​ จะได้รับอินเซนทีฟจำนวน 300 บาท จากการสำเร็จงานจำนวน 6 งานแรก โดยงานที่สำเร็จอีก 2 งานจะไม่ถูกนำมาคำนวณ
  – นาย ข. สมัครและได้รับอนุมัติภายในวันที่ 5 ก.พ. 64 เวลา 15.00 น. แต่นาย ข. สำเร็จงานแรกในวันที่ 7 ก.พ. 64 นาย ข. จะไม่ได้อินเซนทีฟรายวันดังกล่าว
  1.2) รับอินเซนทีฟ 150 บาท สำหรับการสำเร็จงานทุกๆ 5 งาน สูงสุด 1,200 บาท/คน/วัน เฉพาะวันที่สองและสามหลังจากการได้รับอนุมัติเปิดระบบ ตัวอย่างเช่น
  – นาย ก. ได้รับอนุมัติภายในวันที่ 5 ก.พ. 64 และ ในวันที่ 6 ก.พ. 64 นาย ก. สำเร็จงานจำนวน 14 งาน นาย ก. จะได้รับอินเซนทีฟจำนวน 300 บาท จากการสำเร็จงานจำนวน 10 งาน (สำเร็จ 5 งาน จำนวน 2 ครั้ง) โดยงานที่สำเร็จอีก 4 งานจะไม่ถูกนำมาคำนวณ
 2. อินเซนทีฟประจำวันจะถูกคำนวณจาก จำนวนงานที่สำเร็จ ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23:59 น. ของแต่ละวัน โดยยึดจากเวลาที่เริ่มรับงาน
 3. คนขับมีสิทธิ์ได้รับอินเซนทีฟประจำวันเฉพาะ 3 วันแรกหลังจากได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 4 – 10 ก.พ. 64 โดยงานที่สำเร็จตามเงื่อนไขจะถูกนำมาคำนวณการจ่ายเงินอินเซนทีฟรวมสูงสุดไม่เกิน 2,700 บาท ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 4. ยอดรวมเงินอินเซนทีฟ จะถูกจ่ายเข้าวอลเล็ทคนขับ ภายในเวลา 20:00 น. ของวันถัดไป โดยเริ่มจ่ายภายในวันที่ 5 ก.พ. 64 และสิ้นสุดการจ่ายภายในวันที่ 13 ก.พ. 64
 5. เงินอินเซนทีฟนี้จะไม่ถูกหักค่าบริหารจัดการ 15%
 6. โปรโมชันนี้เฉพาะคนขับใหม่ที่สมัครและได้รับการอนุมัติรับงานผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN Rider ภายในวันที่ 4 – 10 ก.พ. 64 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และ ชลบุรี เท่านั้น
 7. บริษัทฯมีการตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายอินเซนทีฟ และ/หรือ รางวัลใดๆที่ผู้กระทำได้รับทันทีในทุกกรณี
 8. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และ บริษัทฯสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งใดๆ ได้ทั้งสิ้น การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

**เงื่อนไขการรับเงินอินเซนทีฟประจำสัปดาห์

 1. รับอินเซนทีฟประจำสัปดาห์สูงสุด 1,000 บาท/คน เพียงสำเร็จงานตามที่กำหนดและส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้:
  1.1) รับอินเซนทีฟ 500 บาท เมื่อมียอดสำเร็จงานสะสมภายในวันที่ 4 – 10 ก.พ. 64 ตั้งแต่ 50 งานขึ้นไป
  1.2) รับอินเซนทีฟเพิ่มอีก 500 บาท เมื่อมียอดสำเร็จงานสะสมภายในวันที่ 4 – 10 ก.พ. 64 ตั้งแต่ 70 งาน งานขึ้นไป
  ตัวอย่างเช่น: นาย ก. สำเร็จงานจำนวน 72 งาน ภายในวันที่ 4 – 10 ก.พ. 64 นาย ก.​ จะได้รับอินเซนทีฟประจำสัปดาห์รวม 1,000 บาท
 2. อินเซนทีฟประจำสัปดาห์จะถูกคำนวณจากจำนวนงานที่สำเร็จ ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 4 ก.พ. 64 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 10 ก.พ. 64 โดยยึดจากเวลาที่เริ่มรับงาน
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับอินเซนทีฟประจำสัปดาห์ จะต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นคนขับ LINE MAN Rider ครบทุกรายการ ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 21 ก.พ. 2564 และต้องได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารได้ตามกำหนดเวลาข้างต้น ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์รับรางวัล
 4. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับอินเซนทีฟจะต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่บริษัทฯกำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็น LINE MAN Rider
 5. อินเซนทีฟประจำสัปดาห์ที่ได้รับ จะถูกจ่ายเข้าวอลเล็ทคนขับ โดยเริ่มจ่ายภายในวันที่ 12 ก.พ. 64 และสิ้นสุดการจ่ายภายในวันที่ 28 ก.พ. 64
 6. เงินอินเซนทีฟนี้จะไม่ถูกหักค่าบริหารจัดการ 15%
 7. โปรโมชันนี้เฉพาะคนขับใหม่ที่สมัครและได้รับการอนุมัติรับงานผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN Rider ภายในวันที่ 4 – 10 ก.พ. 64 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และ ชลบุรี เท่านั้น
 8. บริษัทฯมีการตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายอินเซนทีฟ และ/หรือ รางวัลใดๆที่ผู้กระทำได้รับทันทีในทุกกรณี
 9. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และ บริษัทฯสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งใดๆ ได้ทั้งสิ้น การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด 

***เงื่อนไขการรับรางวัลเสื้อแจ็คเก็ตและกล่องส่งอาหาร LINE MAN

 1. รับเสื้อแจ็คเก็ต LINE MAN และกล่องส่งอาหาร LINE MAN เพียงสำเร็จงานตามที่กำหนดและส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขนี้
  1.1) รับเสื้อแจ็คเก็ต LINE MAN เมื่อมียอดสำเร็จงานสะสมภายในวันที่ 4 – 10 ก.พ. 64 ตั้งแต่ 20 งานขึ้นไป
  1.2) รับกล่องส่งอาหาร LINE MAN เมื่อมียอดสำเร็จงานสะสมภายในวันที่ 4 – 10 ก.พ. 64 ตั้งแต่ 40 งานขึ้นไป
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งผ่านข้อความอัตโนมัติในช่องทาง “ข่าวประกาศ” โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่อยู่การรับของรางวัลให้ถูกต้องครบถ้วน ภายวันที่ 21 ก.พ. 64 หากไม่กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยภายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล
 3. ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ผ่านแบบฟอร์มในข้อ 2 เท่านั้น
 4. จำกัดสิทธิ์รับของรางวัล 1 สิทธิ์/คนเท่านั้น (1 สิทธิ์ = เสื้อแจ็คเก็ต 1 ตัว และ กล่องส่งอาหาร 1 กล่อง) 
 5. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมตามที่บริษัทฯกำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็น LINE MAN Rider
 6. บริษัทฯจะเริ่มทำการจัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 เป็นต้นไป โดยจะแจ้งหมายเลขพัสดุผ่านทาง SMS ในเบอร์โทรศัพท์ที่คนขับใช้รับงาน
 7. โปรโมชันนี้เฉพาะคนขับใหม่ที่สมัครและได้รับการอนุมัติรับงานผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN Rider ภายในวันที่ 4 – 10 ก.พ. 64 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และ ชลบุรี เท่านั้น
 8. บริษัทฯมีการตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายอินเซนทีฟ และ/หรือ รางวัลใดๆที่ผู้กระทำได้รับทันทีในทุกกรณี
 9. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และ บริษัทฯสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งใดๆ ได้ทั้งสิ้น การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

****เงื่อนไขการรับเครดิตเริ่มรับงานมูลค่า 200 บาท

 1. คนขับใหม่จะได้รับเครดิตเริ่มรับงานมูลค่า 200 บาททันที หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเปิดระบบแล้ว
 2. เครดิตเริ่มรับงานมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
 3. เครดิตเริ่มรับงานใช้ได้เฉพาะการรับงานเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ถอน ทอนเป็นเงินสดได้
 4. โปรโมชันนี้เฉพาะคนขับใหม่ที่สมัครและได้รับการอนุมัติรับงานผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN Rider ภายในวันที่ 4 – 10 ก.พ. 64 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และ ชลบุรี เท่านั้น
 5. บริษัทฯมีการตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายอินเซนทีฟ และ/หรือ รางวัลใดๆที่ผู้กระทำได้รับทันทีในทุกกรณี
 6. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และ บริษัทฯสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ในกรณีที่มีข้อพิพาท ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งใดๆ ได้ทั้งสิ้น เกิดขึ้นการตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด