บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (“ไลน์แมน”) ขอชวนลูกค้าใหม่เข้าร่วมใช้บริการ LINE MAN MESSENGER เพื่อรับส่วนลดในการซื้อแพ็กเกจส่วนลดค่าส่งของ มูลค่าสูงสุดร้อยละ 80 ของแพ็กเกจ (“ส่วนลด”) เมื่อลูกค้าซื้อแพ็กเกจส่วนลดค่าส่งของกับไลน์แมน (“กิจกรรม”) โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ระยะเวลา : 1 กันยายน 2565 เวลา 00.01 น.​ ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น.
 • ของรางวัล : ส่วนลดในการซื้อแพ็กเกจส่วนลดค่าส่งของ มูลค่าสูงสุดร้อยละ 80 ของแพ็กเกจ
 • เงื่อนไขการรับรางวัล: ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ลงทะเบียนพร้อมตอบแบบสอบถามครบถ้วน และซื้อแพ็กเกจส่วนลดค่าส่งกับไลน์แมนเท่านั้น
 • รายละเอียดแพ็กเกจ : แพ็กเกจส่วนลดค่าส่งของราคา 200 บาท เพื่อที่จะได้รับคูปองส่วนลดค่าส่งของ มูลค่ารวม 1,000 บาท (คูปองส่วนลด 100 บาท จำนวน 10 คูปอง)

เงื่อนไขทั่วไป:

 • หากลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ไลน์แมนจะถือว่าลูกค้าตกลงให้ความยินยอมแก่ไลน์แมนติดต่อหาลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อเสนอส่วนลดในการซื้อแพ็กเกจส่วนลดค่าส่งของกับไลน์แมนทุกกรณี
 • ไลน์แมนขอสงวนสิทธิในการแจกส่วนลดในการซื้อแพ็กเกจส่วนลดค่าส่งของ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมตอบแบบสอบถามครบถ้วน จำนวน 2,000 คนแรกเท่านั้น
 • ลูกค้ารับรองว่าข้อมูลที่ระบุในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ไลน์แมนขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับส่วนลดนำของส่วนลดที่ได้มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ชนำไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี รวมถึงห้ามโอนสิทธิ์การส่วนลดให้แก่ผู้อื่นได้
 • หากไลน์แมนตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ไลน์แมนขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของส่วนลดใด ๆ ด้วย
 • ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การพิจารณาและการตัดสินของไลน์แมนถือเป็นที่สิ้นสุด