สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB

ระยะเวลาโปรโมชัน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท/เดือน/บัญชี Rabbit LINE Pay

– รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay 50 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่าน Rabbit LINE Pay ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/รายการ ด้วยบัตรเครดิตยูโอบี

– จำกัด 2 สิทธิ์ มูลค่ารวม 100 บาท/ เดือน/ หมายเลขบัตรเครดิต/ บัญชี Rabbit LINE Pay

– จำกัด 3,000 สิทธิ์/ เดือน และ 15,000 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ร่วมรายการเฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทย ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิต TMRW

– ยอดใช้จ่ายที่ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น LINE MAN FOOD นับเฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมค่าจัดส่ง

เงินคืนจะถูกโอนเข้ากระเป๋าอิเล็คทรอนิกส์ของ Rabbit LINE Pay (e –Wallet) ภายใน 60 วัน นับจากสิ้นเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข

– ลูกค้าต้องมีบัญชี Rabbit LINE Pay และเปิดใช้กระเป๋าอิเล็คทรอนิกส์ให้เรียบร้อย เพื่อใช้จ่ายผ่านกระเป๋าอิเล็คทรอนิกส์ของ Rabbit LINE Pay และเพื่อรองรับการคืนเงินเข้ากระเป๋า Rabbit LINE Pay เท่านั้น

– กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากสิ้นเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข

– ข้อมูลการใช้งาน Rabbit LINE PAY เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Rabbit LINE Pay Call Center (RLP Customer Care) ที่ 02-026-3779 หรือ LINE OA: @rlpcs

– รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.uob.co.th/personal/promotions/creditcard/rabbitlinepay/line-man.page?s_cid=cardpro-rabbitlinepay-lineman

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด