สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMRW by UOB

ระยะเวลาโปรโมชัน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

รับเครดิตเงินคืน 15% สูงสุด 500 บาท/เดือน

– เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW สะสมตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป/ลูกค้า/เดือน ภายในเดือนเดียวกัน รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิตTMRW ในประเทศไทย ผ่าน Rabbit LINE Pay และอีก 14 ร้านค้าที่ทางธนาคารกำหนด

– ยอดใช้จ่ายที่นำมาคิดจำนวนเครดิตเงินคืน 15% จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมของ 15 ร้านค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนรวมกัน โดยยึดถือวันที่ทำรายการ (Transaction Date) ของท่าน

– จำกัดยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่เกิน 500 บาท/ท่าน/เดือน

ธนาคารจะทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นเดือนทุกเดือนตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด

– กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารภายใน 30 วัน นับจากนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้จ่าย

– เครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้

– เฉพาะบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

– ข้อมูลการใช้งาน Rabbit LINE PAY เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Rabbit LINE Pay Call Center (RLP Customer Care) ที่ 02-026-3779 หรือ LINE OA: @rlpcs

– รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tmrwbyuob.com/th/th/promotions.15-on-15.rabbit-line-pay.html

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด