สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB Preferred

ระยะเวลาโปรโมชัน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

รับเครดิตเงินคืน 15%

– รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต PREFERRED ที่ผูกบัตรและใช้จ่ายผ่านRabbit LINE Pay

– จำกัดเครดิตเงินคืน 15% สูงสุด 150 บาท ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น หรือ30 บาท/เดือน โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายสูงสุด 200 บาท/เดือน/ลูกค้าบัตรหลัก PREFERRED /เดือน ผ่านRabbit LINE Pay

ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขข้างต้น จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้

– ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ PFC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-285-1555

– รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.uob.co.th/preferred

– ข้อมูลการใช้งาน Rabbit LINE PAY เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Rabbit LINE Pay Call Center (RLP Customer Care) ที่ 02-026-3779 หรือ LINE OA: @rlpcs

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด