สิทธิพิเศษสำหรับ
สมาชิก Rabbit Rewards

ระยะเวลาโปรโมชัน:

6 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567

เงื่อนไขการแลกคะแนน

 • แลก 600 พอยท์ ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อแลกรับส่วนลด 100 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 150 บาท
 • รหัสโปรโมชันมีอายุ 7 วัน กรุณากรอกรหัสโปรโมชันก่อนชำระเงิน
 • จำกัด 1 รหัสโปรโมชัน ต่อ 1 สิทธิ์
 • สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 6 พ.ย. 66 – 31 ม..ค 67
 • รหัสโปรโมชันนี้ ไม่สามารถโอน , ขาย หรือแลกเปลี่ยนในเชิงพาณิชย์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนคะแนนสะสมในทุกกรณี เมื่อยืนยันการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขในการใช้รหัสส่วนลดของร้านค้า

 • คูปองนี้ใช้สำหรับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 150 บาท ผ่าน LINE MAN ( เฉพาะค่าอาหาร )
 • ใช้สำหรับบริการ Food delivery บนแอปพลิเคชั่น LINE MAN เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการแท็กซี่ , เมสเซนเจอร์ , บริการสะดวกซื้อ , บริการส่งพัสดุและบริการสั่งของซูเปอร์ได้
 • นำรหัสส่วนลดที่ได้รับ กรอกในช่อง “COUPON” ของแอปพลิเคชั่น LINE MAN หน้าสุดท้ายก่อนยืนยันบริการ Food delivery
 • จำกัด 2,500 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
 • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง
 • ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นได้
 • รหัสที่หมดอายุ และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์
 • สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับตามแคมเปญนี้ห้ามจำหน่ายหรือใข้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด