สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

  • แลกรับส่วนลด 50 บาท ผ่านทางแอปฯ UChoose
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 150 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
  • เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตร เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล เท่านั้น
  • จำกัด 1,970 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด