สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ
บัตรยูโอบี เดบิต ทุกประเภท
(ยกเว้นบัตรเดบิต TMRW)

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 กันยายน 2566

ผู้ใช้ปัจจุบัน

รับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด UOBDB50

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไป ต่อ/ ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
  • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรยูโอบี เดบิต ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเดบิต TMRW)
  • จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชี/ เดือน
  • จำกัด 300 สิทธิ์/ เดือน หรือ จำกัด 2,400 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด