สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต
ttb all free ทุกประเภทบัตร

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 เมษายน 2567 – 30 เมษายน 2567

1. ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลดค่าอาหาร 40 บาท

ใส่โค้ด TTBDB40

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
  • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิต ttb all free
  • จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชี / สัปดาห์
  • จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน
  • ระยะเวลาโปรโมชัน 1 เมษายน 2567 – 30 เมษายน 2567

2. ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลดค่าอาหาร 60 บาท

ใส่โค้ด TTBDB60

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
  • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิต ttb all free
  • สำหรับการสั่งอาหารเฉพาะวันที่ 4 เมษายน 2567
  • จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชี / วัน
  • จำกัด 700 สิทธิ์ต่อวัน

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด