สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีและใช้จ่ายกับ TMRW

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

เพียงเปิดบัญชีและสมัครบัตรเครดิต TMRW ด้วยโค้ดโปรโมชัน LMFDTMRW0221 รับโค้ดส่วนลด LINE MAN รวม 1,200 บาท

ต่อที่ 1 รับโค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 300 บาท*
– เมื่อเปิดบัญชี TMRW + ฝากเงินเข้าบัญชี TMRW Everyday 10,000 บาท และคงเงินไว้จนถึงสิ้นเดือนที่เปิดบัญชี แต่หากเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือน ต้องคงเงินถึงสิ้นเดือนถัดไป นับจากเดือนที่เปิดบัญชี (เงินที่คงยอดไว้ถึงสิ้นเดือนจะคำนวณจากบัญชี TMRW Everyday และ TMRW Savings รวมกัน)

ต่อที่ 2 รับโค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 100 บาท*
– เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW ที่ LINE MAN ครบทุกๆ 1,000 บาท ต่อเดือนปฏิทิน เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 12 เดือน นับจากวันที่บัตรเครดิต TMRW ได้รับการอนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 200 บาท/ เดือนปฏิทิน หรือไม่เกิน 2,400 บาท ตลอดแคมเปญ)

โปรโมชันบัตรเครดิตนี้ให้เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต TMRW ใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิต TMRW และ/หรือบัตรเครดิตยูโอบีไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน/ผู้สมัครที่เคยมีบัตรเครดิต TMRW และยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tmrwbyuob.com/th/th/partnership_lm2.html

*มูลค่า eCoupon หรือโค้ดส่วนลดเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี คำนวณจากมูลค่า eCoupon 300 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 10,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด LINE MAN
-​​โค้ดส่วนลดที่ได้รับจากโปรโมชันนี้ มีมูลค่า 100 บาท/ ใบ และใช้สำหรับยอดสั่งอาหารต่อครั้งขั้นต่ำ 100 บาท และมีอายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS (วันหมดอายุจะระบุไว้ในแต่ละโค้ดส่วนลด)
– สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต TMRW ที่ออกภายในประเทศไทยเท่านั้น
– โค้ดส่วนลดไม่สามารถแลก/ทอนเป็นเงินสด หรือนำไปใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้ และลูกค้าเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว
– สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต TMRW ที่ออกภายในประเทศไทยเท่านั้น
– โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับการสั่งอาหารเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการแท็กซี่, เมสเซนเจอร์, ร้านสะดวกซื้อและบริการส่งพัสดุ
– กรณียกเลิกการสั่งซื้อ จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้

*ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไลน์แมน วงใน จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด