สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb
บัตรเครดิตทีเอ็มบี
และ บัตรเครดิตธนชาต

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 พฤษภาคม 2567 – 30 กันยายน 2567

1. จ่ายบัตรครั้งแรก

รับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด WELCOMETTB

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 250 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต มาก่อน
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี/ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • จำกัด 200 สิทธิ์ต่อเดือนหรือ 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาโปรโมชัน 1 พฤษภาคม 2567 – 30 กันยายน 2567

2. ผู้ใช้ปัจจุบัน

รับส่วนลดค่าอาหาร 60 บาท ใส่โค้ด TTB604U

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • สำหรับการสั่งอาหารของเดือนที่ร่วมรายการ ยกเว้น วันพฤหัสบดี
 • จำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชี / เดือน
 • จำกัด 2,200 สิทธิ์ต่อเดือนหรือ 11,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาโปรโมชัน 1 พฤษภาคม 2567 – 30 กันยายน 2567

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด