สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb
บัตรเครดิตทีเอ็มบี
และ บัตรเครดิตธนชาต

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

ผู้ใช้ปัจจุบัน

รับส่วนลดค่าอาหาร 60 บาท ใส่โค้ด TTBCC60

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
  • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี/ บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชี/ เดือน
  • จำนวนสิทธิ์จำกัด 2,600 สิทธิ์ ในเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน
  • จำกัด 2,550 สิทธิ์ ในเดือนธันวาคม หรือ 7,750 สิทธิ์ตลอดรายการ