สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

 

ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด GSB50

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)

– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

– จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชี / เดือน

– จำกัด 500 ต่อเดือน หรือ จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

พิเศษเพิ่มต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 90 บาท* (20 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564)

– เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 30 บาท*

– ลงทะเบียนพิมพ์ GFD#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมายังหมายเลข0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/บัตร/ตลอดรายการ

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

– ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GFD#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/บัตร/ตลอดรายการ

– ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอพพลิเคชั่นที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืน 30 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน หรือ 90 บาท ตลอดรายการ

– ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน

– การคำนวณเครดิตเงินคืน จะเริ่มคำนวณจากยอดใช้จ่ายตามรอบปฏิทินในเดือนที่ลงทะเบียนสำเร็จ โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษา SMS ยืนยันการลงทะเบียน ที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยัน ในกรณีที่มีความจำเป็น

– ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ลงทะเบียน

– สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เฉพาะเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ร่วมรายการ

– กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเครดิตเงินคืน

– ผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมหลายใบ ต้องลงทะเบียนตามรายบัตรและเครดิตเงินคืนจะคำนวณตามรายบัตร

– กรณีบัตรหาย ออกบัตรใบใหม่แทนใบที่สูญหาย หรือถูกขโมย ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรเครดิตใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้

– สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

– กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

– กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้ หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกได้

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด