สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด  GSB60

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)  

– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

– จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชี / เดือน

– จำกัด 555 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ จำกัด 6,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 30 บาท ใส่โค้ด  GSB30

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 150 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)  

– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

– จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี / เดือน

– จำกัด 4,500 สิทธิ์ตลอดรายการ 

– ระยะเวลาโปรโมชัน 20 พ.ย. 65 – 18 ธ.ค. 65

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

พิเศษ! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาท* ไม่ต้องใช้คะแนนสะสม

ต่อที่ 1: รับส่วนลดจากบริการรับ-ส่ง อาหารออนไลน์ที่ร่วมรายการ

ต่อที่ 2: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาท*

เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเดลิเวอร์รีที่ร่วมรายการ (รวมทุกแอพพลิเคชั่น ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป) ครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 25 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น กลุ่ม Food Delivery

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GFD#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/บัตร/ตลอดรายการ
 • ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณเฉพาะบริการสั่งซื้ออาหารเท่านั้น ไม่นับรวมบริการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการอื่นๆ โดยจะคำนวณรวมจากแอพพลิเคชั่น FOODPANDA, GRABFOOD, LINEMAN, ROBINHOOD, SHOPEEFOOD, AIR ASIA FOOD, DEVERS โดยจำกัด การรับเครดิตเงินคืนทุก 1,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 25 บาท สูงสุด 250 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน หรือ 750 บาท ตลอดรายการ
 • การคำนวณเครดิตเงินคืน จะเริ่มคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับจากเดือนที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนสำเร็จ โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษา SMS ยืนยันการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ลงทะเบียน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เฉพาะเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ร่วมรายการ
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมหลายใบ ต้องลงทะเบียนตามรายบัตรและเครดิตเงินคืนจะคำนวณตามรายบัตร
 • กรณีบัตรหาย ออกบัตรใบใหม่แทนใบที่สูญหาย หรือถูกขโมย ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรเครดิตใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้ หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกได้

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารออมสิน

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

จ่ายบัตรครั้งแรก รับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด NEWGSB80

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต มาก่อน

– เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิตธนาคารออมสิน เป็นครั้งแรกในแอปฯไลน์แมน

– จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี / ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน

– จำกัด 1,500 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 4,500 สิทธิ์ตลอดรายการ

ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 30 บาท ใส่โค้ด GSBDB30

เมื่อมียอดใช้จ่าย 150 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)  

ชำระค่าอาหารด้วยบัตรบัตรเดบิตธนาคารออมสิน

จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี / เดือน

จำกัด 3,400 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 9,800 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด