สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

 

จ่ายบัตรครั้งแรก รับส่วนลด 80 บาทใส่โค้ด GSBNEW

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต มาก่อน

– เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เป็นครั้งแรกในแอปฯไลน์แมน

– จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี / ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน

– จำกัด 1,402 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 16,827 สิทธิ์ตลอดรายการ

ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด  GSBCC60

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)  

– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน 

– จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชี / เดือน

– จำกัด 1,984 สิทธิ์ ต่อเดือน หรือ 23,809 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ
บัตรเดบิตธนาคารออมสิน

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566

 

จ่ายบัตรครั้งแรก รับส่วนลด 100 บาท ใส่โค้ด GSBDB100

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต มาก่อน

– เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิตธนาคารออมสิน เป็นครั้งแรกในแอปฯไลน์แมน

– จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี / ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน

– จำกัด 200 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 400 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด