สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565

 

จ่ายบัตรครั้งแรก รับส่วนลด 100 บาท ใส่โค้ด NEWT1

 

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เป็นครั้งแรก
– จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี/ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
– จำกัด 100 สิทธิ์ต่อเดือนหรือ 300 สิทธิ์ตลอดรายการ

ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด EXT1

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
– จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชี/เดือน
– จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือนหรือ 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด