สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ
บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 มกราคม 2567 – 30 เมษายน 2567

จ่ายบัตรครั้งแรก

รับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด T1NW

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 250 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย LINE Pay/ บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต มาก่อน
  • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เป็นครั้งแรกในแอปฯไลน์แมน
  • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี/ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
  • จำกัด 150 สิทธิ์/ เดือน หรือ 600 สิทธิ์ตลอดรายการ

ผู้ใช้ปัจจุบัน

รับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด T1EX

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
  • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
  • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี/ เดือน
  • จำกัด 2,000 สิทธิ์/ เดือน หรือ 8,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด