เสน่ห์กินริมน้ำ เปลี่ยนทางผ่านเป็นทางพัก
รับส่วนลด 100.-*

ตั้งแต่ 10 ก.ค. 66 – 10 ก.ย. 66

เงื่อนไขการรับโค้ดส่วนลด LINE MAN

  • กรอกแบบถาม เพื่อเป็นการลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลด LINE MAN เพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการใน LINE MAN เฉพาะจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ และพิษณุโลก เท่านั้น
  • ระบบจะทำการส่งข้อความ (SMS) ให้ท่านภายใน 2 วันทำการ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถามนี้ หลังจากกรอกแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์และกด “ตกลง”
  • โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัด โดยจะมอบโค้ดส่วนลดให้กับ 700 ท่านแรก ที่ทำการตอบแบบสอบถาม และลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายระหว่างวันที่ 10 ก.ค. – 10 ส.ค. 66 (ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสส่วนลดอื่นได้)
  • โค้ดส่วนลด LINE MAN สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 10 ก.ค. 66 เวลา 00.00 น. ถึง 10 ก.ย. 66 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืน/ยกเลิก/ชดเชยความเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองส่วนลด รวมถึงกรณีคูปองสูญหาย
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและเงื่อนไขของกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด