สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดทุกประเภท

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 สิงหาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

 

ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด SCBDB60

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดทุกประเภท เท่านั้น
 • จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชีผู้ใช้ / เดือน – จำกัด 2,000 สิทธิ์ ต่อเดือน หรือจำกัด 12,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภทที่ออกเป็นบัตรพลาสติกและบัตรเวอร์ชวล ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว รับส่วนลดมูลค่า 60 บาท เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม ผ่านแอป LINE MAN ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และชำระด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดเท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “SCBDB60” ก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง ส่วนลดนี้ใช้ได้เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม เฉพาะร้านอาหาร ที่มีสัญลักษณ์ “Credit card” เท่านั้น
 3. จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน (จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 8,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 4. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
 5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 6. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ช่องทาง LINE MAN live chat : https://lin.ee/xBazsvP
 7. ธนาคาร และ LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ LINE MAN เป็นที่สุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯและธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด