สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ
บัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดทุกประเภท และ บัตร SCB Planet

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567

1. ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด SCBDB60

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดทุกประเภท เท่านั้น
 • จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชีผู้ใช้ / เดือน
 • จำกัด 1,450 สิทธิ์ ต่อเดือน หรือจำกัด 17,400 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

2. ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด SCBPN60

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดทุกประเภท เท่านั้น
 • จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชีผู้ใช้/ เดือน
 • จำกัด 1,450 สิทธิ์ ต่อเดือน หรือจำกัด 17,400 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯและธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขรวม

 • ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินเข้าแอพพลิเคชั่น LINE MAN กรอกรหัสส่วนลดในช่องกรอกโค้ด และเลือกบัตรเครดิต SCB ก่อนทำรายการชำระเงินเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ช่องทาง LINE MAN live chat : https://lin.ee/xBazsvP
 • ธนาคาร และ LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ LINE MAN เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777