สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ

สำหรับลูกค้าใหม่ LINE MAN รับส่วนลด 150 บาท ใส่โค้ด NEWSCB150

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
 • เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต เครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นครั้งแรกในแอปฯไลน์แมน
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี / ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • จำกัด 2,500 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ จำกัด 5,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 30 บาท ใส่โค้ด SCB30

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 150 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
 • จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชีผู้ใช้ / เดือน
 • จำกัด 1,250 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ จำกัด 2,500 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เงื่อนไขรวม

 • ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินเข้าแอพพลิเคชั่น LINE MAN กรอกรหัสส่วนลดในช่องกรอกโค้ด และเลือกบัตรเครดิต SCB ก่อนทำรายการชำระเงินเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ LINE MAN ได้
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแอพพลิเคชั่น LINE MAN เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อ จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้จ่าย การยกเลิกรายการสั่งอาหาร เป็นไปตามที่ LINE MAN กำหนด
 • สงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณี ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารและ LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ LINE MAN เป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ จึงไม่รับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหากรุณาติดต่อ LINE MAN โดยตรง
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการหรือการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ LINE MAN ผ่านช่องทาง live chat ได้ที่ Link : https://lin.ee/j3GXqac
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777