สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต บัตรเติมเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 กรกฎาคม 2565

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดทุกประเภท ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด SCBDB60

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดทุกประเภท เท่านั้น
– จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชีผู้ใช้ / เดือน
– จำกัด 2,000 สิทธิ์ ต่อเดือน หรือจำกัด 12,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
-ระยะเวลาโปรโมชัน 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯและธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด SCBPN60

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 250 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– ชำระค่าอาหารด้วยบัตร SCB Planet เท่านั้น
– จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชีผู้ใช้ / เดือน
– จำกัด 600 สิทธิ์ ต่อเดือน หรือจำกัด 3,600 สิทธิ์ตลอดรายการ
-ระยะเวลาโปรโมชัน 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯและธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต หรือ บัตรเติมเงิน SCB M ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด SCBMD60

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 250 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิต หรือ บัตรเติมเงิน SCB M เท่านั้น
– ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อบัญชีผู้ใช้
– จำกัด 2,063 สิทธิ์ ตลอดรายการ
– ระยะเวลาโปรโมชัน 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯและธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขรวม

1.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
2.ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ช่องทาง LINE MAN live chat : https://lin.ee/xBazsvP
3.ธนาคาร และ LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ LINE MAN เป็นที่สุด
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777