สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน
Rabbit-LINE Pay

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

 

จ่ายบัตรครั้งแรก รับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด RLPLM50 (เฉพาะจ่ายผ่านช่องทาง Rabbit-LINE Pay)

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 120 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit-LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
 • ชำระผ่าน Rabbit-LINE Pay ด้วย Rabbit-LINE Pay e-Wallet หรือด้วยบัตรเครดิต/เดบิตที่ผูกไว้ได้ทุกธนาคาร โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Rabbit LINE Pay
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ออร์เดอร์/บัญชี ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน – จำกัด 12,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • จำกัด 4,000 สิทธิ์ สำหรับเดือนสิงหาคม 2565
 • จำกัด 4,000 สิทธิ์ สำหรับเดือนกันยายน 2565 – จำกัด 4,000 สิทธิ์ สำหรับเดือนตุลาคม 2565

 

จ่ายบัตรครั้งแรก รับส่วนลด 30 บาท ใส่โค้ด RLP30 (เฉพาะจ่ายผ่านช่องทาง Rabbit-LINE Pay)

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 70 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit Line Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
 • ชำระผ่าน Rabbit-LINE Pay ด้วย Rabbit-LINE Pay e-Wallet หรือด้วยบัตรเครดิต/เดบิตที่ผูกไว้ได้ทุกธนาคาร โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Rabbit LINE Pay
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ออร์เดอร์/บัญชี ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • จำกัด 15,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • จำกัด 5,000 สิทธิ์ สำหรับเดือนสิงหาคม 2565
 • จำกัด 5,000 สิทธิ์ สำหรับเดือนกันยายน 2565
 • จำกัด 5,000 สิทธิ์ สำหรับเดือนตุลาคม 2565

 

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด