สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต
เคทีซี

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

จ่ายบัตรครั้งแรก รับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด KTCNEW50

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต

– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตKTC เป็นครั้งแรกในแอปฯไลน์แมน

– จำกัด 1 สิทธิ์/ออร์เดอร์/บัญชี ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน

– จำกัด 2,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

– ระยะเวลาโปรโมชัน 1 – 31 กันยายน 2564

– บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวนและส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตKTC ใช้คะแนน KTC FOREVER รับส่วนลด 50 บาท

เงื่อนไข

ใช้คะแนน KTC FOREVER 399 คะแนน แลกรับโค้ดส่วนลด มูลค่า 50 บาท ผ่านทางแอป KTC Mobile ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)

ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเคทีซี จำกัดจำนวนสิทธิ์ 600 สิทธิ์ ต่อเดือน หรือ 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTCเพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด