สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตKTC ใช้คะแนน KTC FOREVER รับส่วนลด 50 บาท
เงื่อนไข
– ใช้คะแนน KTC FOREVER 399 คะแนน แลกรับโค้ดส่วนลด มูลค่า 50 บาท ผ่านทางแอป KTC Mobile ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเคทีซี จำกัด 2,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
– รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC VISA CORPORATE, KTC UNIONPAY ทุกประเภท, และบัตร KTCเพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด