สิทธิพิเศษ
สำหรับผู้ถือบัตร Play

ระยะเวลาโปรโมชัน:

20 มิถุนายน 2566 – 15 กันยายน 2566

ผู้ใช้ปัจจุบัน

รับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด 60PLAY

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 150 บาทขึ้นไป/ ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
  • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรบัตร Play
  • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี/ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
  • จำกัด 4,500 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด