สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Play

ระยะเวลาโปรโมชัน 25 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด PLAY50

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 150 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรบัตร Play
– จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี/ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
– จำกัด 7,500 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด