สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ
บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 สิงหาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

ผู้ใช้ปัจจุบัน

รับส่วนลด 70 บาท ใส่โค้ด  NOW70

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 250 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี/ เดือน
 • จำกัด 600 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ จำกัด 1,800 สิทธิ์ตลอดรายการ

ผู้ใช้ปัจจุบัน

รับ E-Voucher ส่วนลด 100 บาท
เพียงใช้กรุงศรี พอยต์แลก 1,000 พอยต์(ปกติ 1,100 พอยต์) ที่แอป UCHOOSE เมนูคะแนนสะสม

 • สำหรับมียอดใช้จ่าย 150 บาทขึ้นไป ต่อออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท
 • ไม่จำกัดสิทธิ์การแลกรับ
 • จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 500,000 พอยต์/ บัญชีบัตรหลัก/ วัน

คุ้ม 1: รับเครดิตเงินคืน
รวมสูงสุด 6,000 บาท

* ไม่ต้องใช้พอยต์แลก

สะสมยอดใช้จ่ายร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ/เดือน

รับเครดิตเงินคืน**

บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม

บัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่นๆ

ครบทุก 2,000 บาท

20 บาท
(สูงสุด 120 บาท)

ครบทุก 15,000 บาท

200 บาท
(สูงสุด 1,200 บาท)

200 บาท
(สูงสุด 1,200 บาท)

ครบ 150,000 บาท 2,000 บาท

2,000 บาท

**ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก/เดือน และสูงสุด 6,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 
โปรดลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UCHOOSE เท่านั้น ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า MON  โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)  หรือ คลิก https://kcc.gg/61bx 

คุ้ม 2: U CHALLENGE ทำภารกิจครบ

รับพอยต์พิเศษสูงสุด 4,500 พอยต์

**เมื่อใช้จ่ายที่ LINE MAN (โดยไม่นับยอดใช้จ่ายผ่านอีวอลเล็ต) และ อีก 5 ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ

สะสมจำนวนแสตมป์ต่อเดือน
(ร้านค้าไหนก่อนก็ได้)

รับพอยต์พิเศษเพิ่ม**

ครบ 2 ดวง

200 พอยต์

ครบ 4 ดวง

400 พอยต์
(รวมเป็น 600 พอยต์)

ครบ 6 ดวง

900 พอยต์
(รวมเป็น 1,500 พอยต์)

**จำกัดการรับพอยต์พิเศษสูงสุด 1,500 พอยต์/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ สูงสุด 4,500 พอยต์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 
โปรดลงทะเบียนเพื่อเริ่มเล่มภารกิจ U CHALLENGE ที่แบนเนอร์หน้าแรกของแอป UCHOOSE ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ หรือคลิก https://kcc.gg/en4b

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอป UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีที่ร่วมรายการ ผ่านแอป/เว็ปที่ร่วมรายการแบบชำระเต็มจำนวน ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB  เท่านั้น
 • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม , บัตรเครดิต เอไอเอ ทุกประเภท, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภทและ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม
 •  ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ 
 • สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม เท่านั้น จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 15,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท (สูงสุด 1,200 บาท) และยอดใช้จ่ายสะสมครบ 150,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท  และยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก/เดือน และ สูงสุด 6,000 บาท /บัญชีบัตรหลักต่อตลอดรายการ 
 • และสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี  ประเภทอื่นๆ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 2,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 20 บาท (สูงสุด 120 บาท)  ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 15,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท (สูงสุด 1,200 บาท) และยอดใช้จ่ายสะสมครบ 150,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท  และยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก/เดือน และ สูงสุด 6,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก ต่อตลอดรายการ 
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียว เท่านั้น
 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • กรณีสมาชิกบัตรมีข้อสงสัย เกี่ยวกับได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันจบรายการ ทางบริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการเครดิตเงินคืนถูกต้องแล้ว
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม
 • ยอดใช้จ่ายหมวดขนส่งสาธารณะทุกช่องทางการชำระเงิน (MCC 4111, 4112, 4131, 4784) เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้าMRT, ทางด่วน, เติมเงิน EASY PASS, ขนส่งนครชัยแอร์ ,ขนส่ง LALAMOVE, ยอดใช้จ่ายที่เป็นการเก็บเงินปลายทาง (Cash on delivery) เป็นต้น
 • การใช้จ่ายผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ easyBills , easyBills+
 • ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย, รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ (Inter-Spending) ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้า/บริการผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • รายการเครดิตเงินคืนและพอยต์พิเศษไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมปกติจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯและผู้ให้บริการกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด


**ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับคะแนนพิเศษสูงสุด 4,500 คะแนน

 • สงวนสิทธิ์การให้คะแนนพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อเริ่มเล่มเกมส์ UChallenge ที่แถบแบนเนอร์ในหน้าแรกของแอป UCHOOSE เท่านั้น โดยลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว โดยระบบจะเริ่มนับแสตมป์จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ลงทะเบียนสมบูรณ์ ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ (โดยระบบจะคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ที่ร่วมรายการ ผ่านร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการแบบชำระเต็มจำนวน ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB  เท่านั้น
 • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม , บัตรเครดิต เอไอเอ ทุกประเภท, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภทและ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66  สำหรับภารกิจรอบ 1 คือ 1 ส.ค. 66-31 ส.ค. 66 ภารกิจรอบ 2 คือ 1 ก.ย. 66-30 ก.ย. 66 และรอบ 3 คือ 1 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 66
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ ไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้  สมาชิกบัตรต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ต่อกลุ่มร้านค้าที่กำหนด จะได้รับแสตมป์ 1 ดวง (จำกัดการรับแสตมป์ 1 ดวงต่อ 1 กลุ่มร้านค้าต่อเดือน)
 • จำกัดรับคะแนนพิเศษสูงสุด 1,500 คะแนน ต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน หรือ สูงสุด 4,500 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสะสมแสตมป์ต่อเดือน คะแนนพิเศษจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภาย 90 วันหลังจบรายการ (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริมรวมกัน)
 • กรณีสมาชิกบัตรมีข้อสงสัย เกี่ยวกับได้รับคะแนนพิเศษ โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 120 วัน นับจากวันจบรายการ ทางบริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการมอบคะแนนพิเศษถูกต้องแล้ว
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทย ณ วันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม
 • ยอดใช้จ่ายหมวดขนส่งสาธารณะทุกช่องทางการชำระเงิน (MCC 4111, 4112, 4131, 4784) เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้าMRT, ทางด่วน, เติมเงิน EASY PASS, ขนส่งนครชัยแอร์ ,ขนส่ง LALAMOVE, ยอดใช้จ่ายที่เป็นการเก็บเงินปลายทาง (Cash on delivery) เป็นต้น
 • การใช้จ่ายผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ easyBills , easyBills+
 • ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย, รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ (Inter-Spending) ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้า/บริการผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan
 • คะแนนพิเศษ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบคะแนนเศษในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคะแนนพิเศษ และคะแนนสะสมปกติคืน จากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง ของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด