สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67 เท่านั้น

📍 พิเศษ! ใช้ K+ จ่าย LINE MAN รับ K Point ได้อี๊ก

  • ทุกๆ 100 บาท รับ 1 คะแนน ไม่จำกัดสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด