สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67 เท่านั้น

📍 พิเศษ! ใช้ K+ จ่าย LINE MAN รับ K Point ได้อี๊ก

  • ทุกๆ 100 บาท รับ 2 คะแนน ไม่จำกัดสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด