สิทธิพิเศษ
สำหรับลูกค้า K PLUS

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 มิถุนายน 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

สำหรับลูกค้าใหม่

เลือกจ่ายผ่าน K PLUS ครั้งแรก รับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด KPLUSN50

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไป/ ออเดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
  • ชำระค่าอาหารด้วยช่องทาง K PLUS เป็นครั้งแรกในแอปฯไลน์แมน
  • จำกัด 1 สิทธิ/ ออเดอร์/ บัญชี ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
  • จำกัด 10,000 สิทธิ์/ เดือน หรือ 20,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
  • จำกัดสูงสุด 100 สิทธิ์แรก/ วัน และจำกัด 1,000 สิทธิ์/ เดือน รวมทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน สำหรับจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม (ได้แก่ อำเภอพุทธมลฑล อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน)
  • จำกัดสูงสุด 500 สิทธิ์แรก/ วัน และจำกัด 9,000 สิทธิ์/ เดือน รวมทั้งสิ้น 18,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน สำหรับทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม (ได้แก่ อำเภอพุทธมลฑล อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน)

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด