สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 120 บาท (ทุกวันอังคาร) ใส่โค้ด KBANKTUE

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 350 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยผ่านช่องทางการผูกบัตรปกติเท่านั้น (ยกเว้นช่องทาง Rabbit LINE Pay)
 • สำหรับการสั่งอาหารเฉพาะวันอังคารของเดือนที่ร่วมรายการ
 • จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชี/วันอังคาร และจำกัด 2 สิทธิ์/บัญชี/เดือน
 • จำกัด 100 สิทธิ์ต่อวันอังคารที่เข้าร่วมรายการ หรือ 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • ใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการ กับบริการ Line Man เท่านั้น
 • บัตรเครดิตกสิกรไทยยูเนี่ยนเพย์ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 • โปรโมชันวันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด KBANK60

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยผ่านช่องทางการผูกบัตรปกติเท่านั้น (ยกเว้นช่องทาง Rabbit LINE Pay)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย
 • จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชี/วันอังคาร และจำกัด 2 สิทธิ์/บัญชี/เดือน
 • จำกัด 50 สิทธิ์ต่อวัน หรือ 1,500 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 13,500 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • ใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการ กับบริการ LINE MAN เท่านั้น
 • บัตรเครดิตกสิกรไทยยูเนี่ยนเพย์ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 • โปรโมชันวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
*LINE MAN และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
*ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง