สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต
JCB Platinum หรือ JCB Ultimate

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

ผู้ถือบัตรเครดิต JCB Ultimate รับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด JCBLM80

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต JCB Ultimate เท่านั้น
– จำกัด 1 สิทธิ์ /บัญชี/เดือน
– จำกัด 100 สิทธิ์ต่อเดือน หรือจำกัด 1,200 สิทธิ์ตลอดรายการ

ผู้ถือบัตรเครดิต JCB Platinum หรือ JCB Ultimate รับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด JCBLM50

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต JCB Platinum หรือ JCB Ultimate เท่านั้น
– จำกัด 2 สิทธิ์ /บัญชี/เดือน
– จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือจำกัด 12,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด