สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ
บัตรเครดิต JCB

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต
JCB Platinum หรือ JCB Ultimate
ที่ออกในประเทศไทย

ผู้ใช้ปัจจุบัน

รับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด JCBLM50

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
  • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต JCB Platinum หรือ JCB Ultimate เท่านั้น
  • จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชี/ เดือน
  • จำกัด 2,000 สิทธิ์/ เดือน หรือ จำกัด 24,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด