สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566

จ่ายบัตรครั้งแรก รับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด JCBLMN80

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต มาก่อน
 • เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต JCB เป็นครั้งแรกในแอปฯไลน์แมน
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี / ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • จำกัด 250 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 750 สิทธิ์ตลอดรายการ

ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 30 บาท ใส่โค้ด JCBLM30

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 150 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)  
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต JCB
 • จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชี / เดือน
 • จำกัด 5,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 15,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต
JCB Platinum หรือ JCB Ultimate

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

ผู้ถือบัตรเครดิต JCB Ultimate รับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด JCBLM80

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต JCB Ultimate เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ /บัญชี/เดือน
 • จำกัด 100 สิทธิ์ต่อเดือน หรือจำกัด 1,200 สิทธิ์ตลอดรายการ

ผู้ถือบัตรเครดิต JCB Platinum หรือ JCB Ultimate รับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด JCBLM50

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต JCB Platinum หรือ JCB Ultimate เท่านั้น
 • จำกัด 2 สิทธิ์ /บัญชี/เดือน
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือจำกัด 12,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด