สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร
ICBC (Thai) Credit Card

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

📍ส่วนลดสำหรับบริการสั่งอาหาร (Food)

ผู้ใช้ปัจจุบัน

รับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด ICBC80

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
  • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรบัตร ICBC (Thai) Credit Card
  • จำกัด 4 สิทธิ์/ บัญชี / เดือน
  • จำกัดสิทธิ์ 416 สิทธิ์/เดือน หรือ จำกัดสิทธิ์ 1,250 สิทธิ์ ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด