สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร
ICBC (Thai) Credit Card

ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

 

ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด ICBC80

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรบัตร ICBC (Thai) Credit Card
– จำกัด 4 สิทธิ์/ บัญชี / เดือน
– จำกัด 416 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ จำกัด 1,250 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด