สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร
ICBC (Thai) Credit Card

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

ผู้ใช้ปัจจุบัน

รับส่วนลด 100 บาท ใส่โค้ด ICBC100

  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
  • ชำระค่าอาหารด้วยบัตร ICBC (Thai) Credit Card
  • จำกัด 4 สิทธิ์/ บัญชี/ เดือน
  • จำกัดสิทธิ์ 334 สิทธิ์ ในเดือนตุลาคม
  • จำกัดสิทธิ์ 500 สิทธิ์ ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด