สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต
ซิตี้ พรีเมียร์

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 – 30 มิถุนายน 2564

 

ผู้ใช้ปัจจุบัน รับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด CITIPM

– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาท ขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)

– ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์เท่านั้น

– โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้เมื่อสั่งอาหารเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนมิถุนายน

– จำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชี / เดือน – จำกัด 400 สิทธิ์ต่อวัน (เฉพาะวันที่กำหนด)

 

โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน 4%

– สำหรับเครดิตเงินคืน 4% สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมระหว่างวันที่ 1 เม.ย.

– 31 มิ.ย. 64 เท่านั้น โดยการพิมพ์ LMN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

– จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 20 บาทต่อการใช้จ่าย 500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป

– จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท /เดือน หรือ 300 บาท /ลูกค้า /ระยะเวลาโปรโมชั่น

– เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณและบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการโดยลูกค้าต้องคงสภาพสมาชิกบัตรเครดิตจนถึงวันที่ทำรายการมอบเครดิตเงินคืน

– ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด