สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ
บัตรเครดิตซิตี้

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566

ผู้ใช้ปัจจุบัน

รับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด CITI50

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตซิตี้ เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชี/ เดือน
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์/ เดือน หรือ จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

พิเศษ! รับเงินคืนสูงสุด 300.-*
เมื่อสั่งอาหารผ่าน LINE MAN

(1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66)

ยอดใช้จ่ายสะสม/ เดือน

เครดิตเงินคืน

1,500 – 2,999 บาท

30 บาท

3,000 บาทขึ้นไป

100 บาท

 • ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS เพียงครั้งเดียว เพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ CTF3 เว้นวรรค
 • ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/ เดือน และ 300 บาท/ ลูกค้า ตลอดรายการ) 

Get Up to THB 300 Cash Rebate*
when ordering food via
LINE MAN

(1 Jul’23 – 30 Sep’23)

Accumulated Spending/ Month Cash Rebate
THB 1,500 – 2,999 THB 30
THB 3,000 or more THB 100
 • One-time SMS registration is required: Type CTF3 (space)
 • Followed by last 12 digits of Citi Credit Card number (no space between digits) and send to 4712228 (THB3/ SMS)

(Limit cash rebate THB 100/ month and THB 300/ customer throughout the campaign period)

เงื่อนไขธนาคาร:

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 เท่านั้น โดยการพิมพ์ CTF3 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
 • ระบบจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดสั่งอาหารผ่าน LINE MAN Food Delivery, foodpanda, Robinhood, และ ShopeeFood โดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเซลส์สลิปและสามารถรวมเซลส์สลิปได้ 
 • ยอดใช้จ่าย LINE MAN Food Delivery ผ่าน Rabbit LINE Pay, ShopeeFood ผ่าน ShopeePay จะถูกรวมในรายการ แต่ยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปคำนวณในรายการ E-Wallet
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท /เดือน หรือ 300 บาท /ลูกค้า ตลอดรายการ 
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณและบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการโดยลูกค้าต้องคงสภาพสมาชิกบัตรเครดิตจนถึงวันที่ทำรายการมอบเครดิตเงินคืน 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้า บริการ หรือการจัดจำหน่าย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 • UACB26

Terms and Conditions:

 • Reserve for Citi Credit Cards that are issued in Thailand and registered for the campaign between 1 Jul ’23 – 30 Sep ’23 via SMS by typing CTF3 followed by last 12 digits of Citi Credit Card (no space between the number) and send to 4712228 (THB 3 /SMS). 
 • System will calculate cash rebate from food ordering via LINE MAN Food Delivery, foodpanda, Robinhood and ShopeeFood. Sales slips can be combined with no minimum spending. 
 • LINE MAN Food Delivery spending via Rabbit LINE Pay, ShopeeFood via ShopeePay will be included in this campaign but will be excluded from E-Wallet campaign. 
 • Cash rebate is limited to THB 100 /month or THB 300 /customer throughout campaign period. 
 • Cash rebate will be uploaded to the primary card account within 60 days after the end of the campaign and card members must maintain membership status until the uploaded date. 
 • These promotions cannot be used in conjunction with other promotions. 
 • The Bank has no involvement in goods and services, please contact merchants directly for more details. 
 • The Bank reserves rights of final decisions on any disputes arising out of or in connection with this promotion. 
 • UACB26