สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือ
บัตรเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB

(ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL และ SCB MY TRAVEL)

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

1. สำหรับลูกค้าจ่ายบัตรครั้งแรก

1.1. จ่ายบัตรครั้งแรก รับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด CARDXNEW80

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 250 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย LINE Pay/ บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต
 • เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB เป็นครั้งแรกในแอปฯไลน์แมน
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี/ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • จำกัด 300 สิทธิ์/ เดือน หรือ จำกัด 900 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

2. สำหรับลูกค้าปัจจุบันรับส่วนลดสูงสุด 160.-*

2.1. พิเศษ! เฉพาะวันศุกร์ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด CARDXFRI

เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)

 • เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB
 • สำหรับการสั่งอาหารเฉพาะวันศุกร์ของเดือนที่ร่วมรายการ
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี/ เดือน
 • จำกัด 100 สิทธิ์/ วัน หรือ 1,300 สิทธิ์ตลอดรายการ

2.2. ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 50 บาท ใส่โค้ด CARDX50

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 250 บาทขึ้นไปต่อ/ ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB
 • จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชีผู้ใช้/ เดือน
 • จำกัด 1,500 สิทธิ์/ เดือน หรือ จำกัด 4,500 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ส่วนลดสำหรับบริการสั่งของ (Mart)

ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด CARDXMART

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 400 บาทขึ้นไปต่อ/ ออร์เดอร์ (ค่าสินค้า MART เท่านั้น)
 • ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี/ เดือน
 • จำกัด 150 สิทธิ์/ เดือน หรือ 450 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คุ้มที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 12,000 บาท*

ยอดใช้จ่ายสะสม/ เดือน

เครดิตเงินคืน

8,000 – 49,999 บาท

100 บาท

50,000 – 99,999 บาท

1,000 บาท

ตั้งแต่ 100,000 บาท

3,000 บาท

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ ท่าน/ เดือน/ รวมทุกร้านค้า/ รวมทุกประเภทบัตร
 • ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL/ SCB MY TRAVEL และ SCB M ทุกประเภท

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์

พิมพ์ OCB
เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

คุ้มที่ 2 : รับคะแนนสะสมพิเศษ CardX Rewards เพิ่ม 4,000 คะแนน** เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 100,000 บาท ตลอดรายการ

 • จำกัดรับคะแนนสะสมพิเศษ 1 สิทธ์/ ท่าน/ รวมทุกร้านค้า/ รวมทุกประเภทบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัด 600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยกเว้นบัตรเครดิต CardX/ SCB MY TRAVEL และบัตรเครดิต CardX/ SCB FAMILY PLUS และ SCB M ทุกประเภท

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์

พิมพ์ OXP
เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL และ SCB M ทุกประเภท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวนตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ณ ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ  ระหว่างวันที่ 15 กันยายน  2566  – 31 ธันวาคม 2566 
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และมียอดใช้จ่ายตามกำหนด ดังนี้ ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน 8,000-49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท และ ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ ท่าน / เดือน / รวมทุกร้านค้า / รวมทุกประเภทบัตร หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท/ท่าน/รวมทุกร้านค้า/รวมทุกประเภทบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียน SMS พิมพ์ OCB เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน  2566  – 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต)
 • ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินสะสมต่อเดือนที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน ได้
 •   กรณีที่มีการลงทะเบียนและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน คาร์ดเอกซ์ และธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสูงสุด ภายใน 90 วันหลังจบระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 
 •   สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของคาร์ดเอกซ์ และธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคืนยอดเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคารกำหนด   
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับคาร์ดเอกซ์ และธนาคาร

 

**เงื่อนไขรับคะแนนพิเศษ 

 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL, CardX FAMILY PLUS / SCB FAMILY PLUS และ SCB M ทุกประเภท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวน ณ ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ ครบ 100,000 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสมพิเศษ CardX Rewards เพิ่มจำนวน 4,000 คะแนน / ท่านรวมทุกร้านค้า /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน  2566  – 31 ธันวาคม 2566 (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านรวมทุกประเภทบัตร)
 • จำกัด 600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียน SMS พิมพ์ OXP เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน  2566  – 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต)
 • ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินสะสมที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน ได้
 •   กรณีที่มีการลงทะเบียนและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน คาร์ดเอกซ์ และธนาคารจะมอบคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสูงสุด ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดจำนวนคะแนนสะสมพิเศษไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชี

 

*/**เงื่อนไขทั่วไป

 •   ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณได้แก่ หมวดรายการใช้จ่ายที่ไม่ได้กำหนดในเงื่อนไข ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก คืนสินค้า/บริการในภายหลัง  รายการดอกเบี้ย ค่าปรับค่าธรรมเนียม รายการที่เกิดจากต่างประเทศ การซื้อกองทุน ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked (MCC 6211) ยอดชำระค่าภาษีอากร การประมูลทะเบียนรถ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง ดีจังเปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสด) ดีจังแบ่งจ่ายยอดชำระทุกประเภท ที่ทำผ่านแอป SCB EASY  หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ และการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายดีจังแบ่งชำระรายเดือน ที่ยังมิได้ชำระ ดีจังแบ่งจ่ายยอดชำระ ยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ
 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง คาร์ด เอกซ์ ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • คาร์ด เอกซ์และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า คาร์ด เอกซ์และธนาคาร จึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของ คาร์ด เอกซ์และธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ด เอกซ์และธนาคาร และ ร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด  
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่น ๆ ของ คาร์ด เอกซ์และธนาคาร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)