สิทธิพิเศษสำหรับผู้บัตรเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB (ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL และ SCB MY TRAVEL)

ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

 

1. สำหรับลูกค้าจ่ายบัตรครั้งแรก
1.1. จ่ายบัตรครั้งแรก รับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด CARDXNEW80
– เมื่อมียอดใช้จ่าย 250 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
– เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB เป็นครั้งแรกในแอปฯไลน์แมน
– จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี / ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
– จำกัด 300 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ จำกัด 900 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

2. สำหรับลูกค้าปัจจุบันรับส่วนลดสูงสุด 140 บาท*
2.1. ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 80 บาท ใส่โค้ด CARDXFRI
– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB
– สำหรับการสั่งอาหารเฉพาะวันศุกร์ของเดือนที่ร่วมรายการ
– จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชี/เดือน
– จำกัด 100 สิทธิ์ต่อวัน หรือ 1,300 สิทธิ์ตลอดรายการ

2.2. ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 60 บาท ใส่โค้ด CARDX60
– เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
– เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB
– จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชีผู้ใช้ / เดือน
– จำกัด 1,200 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ จำกัด 3,600 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายจาก LINE MAN
– สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวน ก่อนหักส่วนลดทุกประเภทและไม่รวมค่าขนส่ง สำหรับค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนแอปพลิเคชัน LINE MAN ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566 โดยสำหรับลูกค้าทั่วไป มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลด 60 บาท โดยกรอกรหัส CARDX60 หรือสำหรับลูกค้าใหม่ มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลด 80 บาท โดยกรอกรหัส CARDXNEW80 และ พิเศษเฉพาะวันศุกร์ มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลด 80 บาท โดยกรอกรหัส CARDXFRI ในช่องกรอกรหัสและเลือกบัตรเครดิต CardX และบัตรเครดิต SCB ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น (บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง CardX ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
– สำหรับรหัส CARDX60 จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 3,600 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ,สำหรับรหัส CARDXNEW80 จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 900 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และ สำหรับรหัส CARDXFRI จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 1,300 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566
– รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
– ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ LINE MAN ได้
– ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแอพพลิเคชั่น LINE MAN เท่านั้น
– ผู้ถือบัตรต้องเป็นสมาชิกและทำการล็อกอินบัญชี LINE MAN และกรอกรหัสส่วนลดในช่องกรอกโค้ด
– กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิกผู้ถือบัตรจะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
– ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
– LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ LINE MAN กำหนด
– คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการตลาดจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้
– ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายคาร์ดเอกซ์และธนาคาร จะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางคาร์ดเอกซ์และธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางคาร์ดเอกซ์และธนาคารก็ตาม
– สิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามที่ LINE MAN ผู้ให้บริการกำหนด
– หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการหรือการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ LINE MAN ผ่านช่องทาง live chat ได้ที่ Link: https://lin.ee/j3GXqac

 

เงื่อนไขทั่วไป
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
– ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณได้แก่ หมวดรายการใช้จ่ายที่ไม่ได้กำหนดในเงื่อนไข รายการดอกเบี้ย รายการที่เกิดจากต่างประเทศ รายการดีจังโอนเงินเข้าบัญชี รายการดีจังแบ่งชำระรายเดือนทุกประเภท และการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ
– ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของ คาร์ด เอกซ์และธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ คาร์ด เอกซ์และธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิพิเศษ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ด เอกซ์และธนาคาร กำหนด
– คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า คาร์ด เอกซ์และธนาคาร ไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยตรง
– คาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ด เอกซ์และธนาคาร และ ร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด
– กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่น ๆ ของ คาร์ด เอกซ์และธนาคาร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CardX Contact Center โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิต SCB
– ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)