สิทธิพิเศษสำหรับผู้บัตรเครดิต
CardX และ บัตรเครดิต SCB

(ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL, SCB MY TRAVEL และ SCB M ทุกประเภท)

ระยะเวลาโปรโมชัน:

1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568

1. สำหรับลูกค้าจ่ายบัตรครั้งแรก

1.1. จ่ายบัตรครั้งแรก รับส่วนลด 80 บาท

ใส่โค้ด CARDXNEW80

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
 • เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL) เป็นครั้งแรกในแอปฯไลน์แมน
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี / ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • จำกัด 50 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ จำกัด 600 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

2. สำหรับลูกค้าปัจจุบันรับส่วนลดสูงสุด 220.-*

2.1. ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 60 บาท

ใส่โค้ด CARDXFRI

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL)
 • สำหรับการสั่งอาหารเฉพาะวันศุกร์ของเดือนที่ร่วมรายการ
 • จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชี/เดือน
 • จำกัด 500 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ จำกัด 6,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

2.2. ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 50 บาท

ใส่โค้ด CARDX50

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไปต่อ/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 • เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL)
 • จำกัด 2 สิทธิ์/ บัญชีผู้ใช้ / เดือน
 • จำกัด 1,300 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ จำกัด 15,600 สิทธิ์ตลอดรายการ

 

ส่วนลดสำหรับบริการสั่งของ (Mart)

ผู้ใช้ปัจจุบันรับส่วนลด 60 บาท

ใส่โค้ด CARDXMART

 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 400 บาทขึ้นไปต่อ/ ออร์เดอร์ (ค่าสินค้า MART เท่านั้น)
 • เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL)
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ บัญชี/ เดือน
 • จำกัด 200 สิทธิ์/ เดือน หรือ 2,400 สิทธิ์ตลอดรายการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด