เฮงมหาคุ้ม! เมื่อจ่ายด้วย Paotang Pay
รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 50.-*

ลูกค้าใหม่:
เพียงเริ่มสแกนจ่ายผ่านเป๋าตังเปย์
รับทันทีส่วนลด 50% สูงสุด 50.-*

ลูกค้าปัจจุบัน:
สแกนจ่ายต่อ
รับส่วนลดอีก 30% สูงสุด 30.-*

ให้เป๋าตังและ LINE MAN ช่วยเปย์แล้วเฮงไปด้วยกัน!

📆 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67

*เก็บส่วนลดที่เป๋าตังเปย์ และสแกนจ่ายด้วย QR พร้อมเพย์ ผ่านเป๋าตังเปย์ เท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด

✨ ลูกค้าใหม่เป๋าตังเปย์

กดรับคูปองที่เป๋าตังเปย์ เพื่อรับส่วนลด 50% สูงสุด 50 บาท เพื่อใช้จ่าย (ไม่มีขั้นต่ำ)

เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN และสแกนจ่ายด้วย QR พร้อมเพย์ ผ่านเป๋าตัง เปย์

 • สมาชิกเป๋าตังเปย์สามารถใช้คูปองส่วนลด 50% สูงสุด 50 บาทเพื่อใช้จ่าย (ไม่มีขั้นต่ำ) เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN และสแกนจ่ายด้วย QR พร้อมเพย์ ผ่านเป๋าตัง เปย์
 • สามารถกดรับคูปองได้ในเป๋าตังเปย์วอลเล็ตบน แอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • สามารถใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 – วันที่ 31 มี.ค. 67
 • สิทธ์ิสำหรับลูกค้าใหม่เป๋าตังเปย์เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์ 120,000 คูปอง ตลอดทั้งแคมเปญ
 • จำกัด 1 สิทธ์ิ/ผู้ใช้
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ห้ามขายหรือโอนสิทธิ์ของคูปองโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ หากฝ่าฝืน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคูปองในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

✨ ลูกค้าปัจจุบันเป๋าตังเปย์

กดรับคูปองที่เป๋าตังเปย์ เพื่อรับส่วนลด 30% สูงสุด 30 บาท เพื่อใช้จ่าย (ไม่มีขั้นต่ำ)

เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN และสแกนจ่ายด้วย QR พร้อมเพย์ ผ่านเป๋าตัง เปย์

 • สมาชิกเป๋าตังเปย์สามารถใช้คูปองส่วนลด 30% สูงสุด 30 บาทเพื่อใช้จ่าย (ไม่มีขั้นต่ำ) เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN และสแกนจ่ายด้วย QR พร้อมเพย์ ผ่านเป๋าตัง เปย์
 • สามารถกดรับคูปองได้ในเป๋าตังเปย์วอลเล็ตบน แอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • สามารถใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 – วันที่ 31 มี.ค. 67
 • จำกัดสิทธิ์ 30,000 คูปอง/เดือน
 • จำกัด 2 สิทธ์ิ/ผู้ใช้/เดือน
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ห้ามขายหรือโอนสิทธิ์ของคูปองโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ หากฝ่าฝืน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคูปองในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า