เปย์แล้ว เปย์อีก สูงสุด 300.-

เมื่อจ่ายด้วย Paotang Pay รับเปย์ 2 ต่อ

(จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ท่าน)

เปย์ที่ 1:
สแกนจ่ายผ่านเป๋าตังเปย์
รับทันทีส่วนลดสูงสุด 50.-*

เปย์ที่ 2:
สั่ง LINE MAN ครบ 5 ครั้ง
คูปองลดเพิ่ม 100.-* 

ให้เป๋าตัง และ LINE MAN ช่วยเปย์ได้แล้ว

📆 ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66

*จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เปย์ที่ 1

ลูกค้าเป๋าตังเปย์กดรับคูปองส่วนลด 50%
สูงสุด 50 บาท เพื่อใช้จ่าย (ไม่มีขั้นต่ำ)
เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN
และสแกนจ่ายด้วย QR พร้อมเพย์ ผ่านเป๋าตัง เปย์

 • สมาชิกเป๋าตังเปย์สามารถใช้คูปองส่วนลด 50% สูงสุด 50 บาทเพื่อใช้จ่าย (ไม่มีขั้นต่ำ) เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN และสแกนจ่ายด้วย QR พร้อมเพย์ ผ่านเป๋าตัง เปย์
 • สามารถกดรับคูปองส่วนลด 50% มูลค่าสูงสุด 50 บาท ได้ในเป๋าตังเปย์วอลเล็ตบน แอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • สามารถใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 • จำกัดสิทธิ์ 25,000 คูปอง ตลอดทั้งแคมเปญ
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/รอบสิทธิ์ที่กำหนด รวมทั้งหมด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้/รายการ
 • สิทธิ์รอบที่ 1: วันที่ 18 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566 จำกัด 15,000 สิทธิ์แรก
 • สิทธิ์รอบที่ 2: วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 จำกัด 10,000 สิทธิ์แรก
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ห้ามขายหรือโอนสิทธิ์ของคูปองโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ หากฝ่าฝืน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคูปองในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เปย์ที่ 2

ลูกค้าสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN
เลือกชําระเงินด้วย QR พร้อมเพย์ และสแกนจ่ายผ่านเป๋าตัง เปย์
สะสมครบ 5 ออร์เดอร์
แลกรับคูปองส่วนลดค่าอาหาร LINE MAN
มูลค่า 100 บาท

 • สมาชิกเป๋าตังเปย์สามารถใช้คูปองส่วนลด 100 บาทเพื่อใช้จ่าย (ไม่มีขั้นต่ำ) เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN เลือกชําระเงินด้วย QR พร้อมเพย์ และสแกนจ่ายผ่านเป๋าตัง เปย์ ครบ 5 ออร์เดอร์ ขั้นต่ำ 150 บาทและเป็นรายการที่ไม่มีการใช้คูปองส่วนลดร่วมด้วย 
 • สามารถกดรับคูปองส่วนลด 100 บาท ได้ใน แอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • สามารถใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 – วันที่ 7 ธันวาคม 2566
 • จำกัดคูปองส่วนลดทั้งหมด 10,000 สิทธิ์/รายการ
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/รอบสิทธิ์ที่กำหนด รวมทั้งหมด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้/รายการ
  • สิทธิ์รอบที่ 1: วันที่ 18 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566 จำกัด 6,000 สิทธิ์แรก
  • สิทธิ์รอบที่ 2: วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 จำกัด 4,000 สิทธิ์แรก
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ห้ามขายหรือโอนสิทธิ์ของคูปองโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ หากฝ่าฝืน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคูปองในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด