ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี สูงสุด 40,000 บาท !!!

กลับมาอีกครั้ง มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” รอบใหม่ที่ทางภาครัฐได้ทำการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมาตรการ ช้อปดีมีคืน ในรอบใหม่นี้ ท่านสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 – 15 ก.พ. 2566

ทีนี้ มาดูกันว่าใครบ้าง หรือ สินค้าและบริการอะไร ที่จะใช้สิทธิ์ ช้อปดีมีคืน ได้บ้าง และทำไมใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนบน LINE MAN MART ถึงคุ้มกว่าใคร

📍 ใครใช้สิทธิ์ ช้อปดีมีคืน ได้บ้าง?

หากท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษี ปี 2566 (ยกเว้นนิติบุคคลและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ท่านสามารถใช้สิทธิ์ ช้อปดีมีคืน ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์แต่อย่างใด หากแต่ท่านต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ จากการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษีในปี 2566 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2567 เท่านั้น

📍 สินค้าและบริการอะไร ลดหย่อนภาษีได้และไม่ได้บ้าง?

ต้องบอกว่า ไม่ใช่สินค้าและบริการทุกอย่างจะร่วมมาตรการ ช้อปดีมีคืน ฉะนั้น ท่านต้องทราบก่อนว่า สินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้มีอะไรบ้าง และ สินค้าและบริการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้มีอะไรบ้าง

สินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

✔️ สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน หรือ ร้านค้าออนไลน์ ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งจะสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบให้ได้เท่านั้น

✔️ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้รับการลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

✔️ หนังสือ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทุกประเภท (ยกเว้นหนังสือประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์)

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

❌ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ

❌ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

❌ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 

❌ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งกระดาษ และอิเล็กทรอนิกส์

❌ บริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม

❌ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

❌ ค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ต

❌ สินค้าและบริการบางประเภท ที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และนมจืด เป็นต้น

หากท่านอ่านมาถึงตรงนี้ ท่านอาจสงสัยว่าทำไม ท่านต้องใช้สิทธิ์ ช้อปดีมีคืน บน LINE MAN MART

• หากท่านซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าบน LINE MAN MART ที่มีการติดแท็ก ช้อปดีมีคืน และ E-Tax ท่านจะได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 40,000 บาท หากเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบกระดาษ จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดได้แค่ 30,000 บาท เท่านั้น

• มีร้านค้าชั้นนำมากมายที่ร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น Tops, Gourmet Market, B2S และ OfficeMate

• ขอได้ง่าย ๆ ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องเหนื่อยรอเข้าคิวขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบเอง สะดวก ประหยัดเวลา เพียงแค่รอรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่แจ้งไว้ใน 7 วันทำการ

🛒 ใส่โค้ด SHOPDEE รับส่วนลดเพิ่มอีก 150.-  สำหรับลูกค้าใหม่ LINE MAN MART โค้ดคุ้มขนาดนี้ ดูขั้นตอนการใช้สิทธิ์ ช้อปดีมีคืน บน LINE MAN MART ข้างล่างเลย

คุณสามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนง่าย ๆ เพียงเข้าแอป LINE MAN แล้วทำตาม 3 ขั้นตอนนี้เลย

📍 ลูกค้าใหม่ ลดเพิ่ม 150.-* ใส่โค้ด SHOPDEE

✔️ ของ่าย

✔️ ไม่ต้องรอ

✔️ ไม่ต้องออกจากบ้าน