ทุกมื้ออร่อย เก็บพอยต์ยกแก๊ง

สะสมพอยต์แลกรับของรางวัล
ตั้งแต่ 9 ส.ค. – 11 ต.ค. นี้

ทุกมื้ออร่อย
เก็บพอยต์ยกแก๊ง

สะสมพอยต์แลกรับของรางวัล
ตั้งแต่ 9 ส.ค. – 11 ต.ค. นี้

แลกโค้ดส่วนลด มื้อฟรี และสินค้าจาก LINE FRIENDS

แลกโค้ดส่วนลด มื้อฟรี และสินค้าจาก LINE FRIENDS

รับ LUCKY POINT และ LUCKY BOX

รับ LUCKY POINT และ LUCKY BOX

ยิ่งส่ง LUCKY BOX ยิ่งได้ LUCKY POINT

ยิ่งส่ง LUCKY BOX ยิ่งได้ LUCKY POINT

เมื่อสั่งอาหารสำเร็จ ส่ง LUCKY BOX ให้เพื่อนผ่าน LINE และ เมื่อเพื่อนเปิด LUCKY BOX ทั้งเราและเพื่อนจะได้ LUCKY POINT

เมื่อสั่งอาหารสำเร็จ ส่ง LUCKY BOX ให้เพื่อนผ่าน LINE และ เมื่อเพื่อนเปิด LUCKY BOX ทั้งเราและเพื่อนจะได้ LUCKY POINT

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
**บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
**บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า