เงื่อนไขและข้อกำหนด

1.คูปองส่วนลดค่าเดินทางใช้ได้เฉพาะวันที่ 15 ก.ค. 67 – 15 ก.ค. 68

2.พิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ LINE MAN รับส่วนลดค่าเดินทางสูงสุด  บาท

3.

4.จำกัดสิทธิ์แลก 1 คูปอง ต่อผู้ใช้ 1 ท่าน

5.จำกัดสิทธิ์ทั้งหมด 14,000 คูปอง ตลอดทั้งแคมเปญ

6.สิทธิ์และส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้

7.ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้

8.ห้ามขายหรือโอนสิทธิ์ของคูปองโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ หากฝ่าฝืน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคูปองในทุกกรณี

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า