สั่งมื้อนี้ ดูซีรีส์ฟรี!
WeTV แจก VIP 7 วัน

เฉพาะลูกค้า LINE MAN
สั่งซื้อยอดขั้นต่ำ 200 บาท

กรอกโค้ด WETV
รับ WeTV 7-DAY VIP code ฟรี!
จำนวน 5,000 สิทธิ์

📆 ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 ธ.ค.66
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สั่งอาหารเพื่อรับ WeTV  ฟรี

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ LINE MAN (“แอปพลิเคชัน”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบเป็นสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าลูกค้า LINE MAN สั่งซื้อยอดขั้นต่ำ 200 บาท กรอกโค้ด WETV ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE MAN เท่านั้น รับ WeTV 7-DAY VIP code ฟรี! จำนวน 5,000 สิทธิ์ ในระยะเวลาระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2566  เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.(ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว และต้องมีสถานะออเดอร์นั้นๆ จัดส่งสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้และตลอดระยะเวลาการส่งมอบโค้ดให้แก่ลูกค้า (“ลูกค้า”)
 2. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ มีสิทธิที่จะได้รับรหัส/ลิงก์เพื่อใช้สิทธิ์ WeTV VIP 7 วัน จำนวน 1 สิทธิ์บนแอปพลิเคชัน WeTV โดยใช้ User Name และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับ WeTV ทั้งนี้จำนวนสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่แอปพลิเคชันกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. LINE MAN จำกัดสิทธิ์ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิ์ตามจำนวนสิทธิ์สูงสุดของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือตามระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อนกัน
 4. LINE MAN จำกัดการรับสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจำกัดสิทธิ์ผ่านทาง WeTV สูงสุด 5,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยรหัส/ลิงก์ที่ได้รับสามารถใช้ได้ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. คูปองส่วนลดสามารถใช้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโปรโมชันเท่านั้น
 6. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับรหัส/ลิงก์เพื่อใช้สิทธิ์ WeTV VIP 7 วัน ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเพื่อ “กดรับสิทธิ์” ผ่านช่องทางข้อความแจ้งเตือน (Notification) ในกล่องข้อความ (Inbox) ของแอปพลิเคชัน LINE MAN ที่จะมี Link to WeTV H5 Campaign Page โดยสามารถกดรับสิทธิ์ ฟรี WeTV VIP code ได้ทันที โดยลูกค้าสามารถใช้รหัส/ลิงก์ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนดตามที่แจ้งในหน้ากิจกรรม LINE MAN 
 7. กรณีลูกค้ามีแอปพลิเคชัน WeTV อยู่แล้ว สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทันที
 8. กรณีสำหรับผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน WeTV สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WeTV บนมือถือ หรือกด https://qqlivei18n.onelink.me/ETTr/q4zjiwos และเปิดแอป WeTV คลิกที่ “บัญชีผู้ใช้” เพื่อ “เข้าสู่ระบบ” ทำการล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ หรือลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีใหม่ให้เสร็จสิ้น ก่อนกดปุ่มรับสิทธิ์จากข้อความแจ้งเตือน (Notification) ในกล่องข้อความ (Inbox) ของแอปพลิเคชัน LINE MAN
 9. รหัส WeTV VIP 7 วัน จะถูกเติมเข้าบัญชีผู้ใช้งาน WeTV ที่ log in ไว้ 1 บัญชีโดยอัตโนมัติ สงวนสิทธิ์1 บัญชี WeTV จะได้รับสิทธิ์ VIP 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น หากกดรับสิทธิ์ไปแล้ว ระบบจะแจ้งว่า “ขออภัยคุณกดรับสิทธิ์ไปแล้ว” หรือ กรณีมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วลูกค้าจะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ระบบจะแจ้งว่า “ขออภัยมีผู้รับสิทธิ์นี้ครบแล้ว”
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รหัส WeTV VIP 7 วัน สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น
 11. หากลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ เป็นสมาชิก WeTV VIP อยู่แล้ว จะได้รับสิทธิ์ VIP เพิ่ม ตามระยะเวลาที่ได้รับ
 12. LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยบริษัทจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทเป็นสำคัญ
 13. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 14. หากลูกค้าทำรหัส/ลิงก์ที่ได้รับสิทธิ์สูญหาย หรือปิดกั้น หรือลบข้อความ LINE MAN และ WeTV จะไม่ชดเชยหรือออกรหัสทดแทนให้ในทุกกรณี
 15. LINE MAN และ/หรือ WeTV ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา ของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าภายใน 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่าน LINE MAN และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่แอปพลิเคชัน และ/หรือ WeTV กำหนด เว้นแต่ กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ LINE MAN และ/หรือ WeTV ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้  ให้ถือว่าคำตัดสินของ LINE MAN และ/หรือ WeTV เป็นที่สิ้นสุด
 16. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จัดทำขึ้นโดย LINE MAN โดยเงื่อนไขการใช้สิทธิ์จะเป็นไปตามที่ WeTV กำหนด
 17. LINE MAN มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการของ WeTV ดังนั้น LINE MAN จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อกับ WeTV หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยเงื่อนไขเป็นไปตามกิจกรรมกำหนด
 18. LINE MAN และ WeTV ถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 19. LINE MAN ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE MAN ได้ที่ https://lineman.line.me/line-man-x-wetv/ หรือช่องทางอื่นตามที่กำหนด
 20. ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขของบริการ LINE MAN ได้ที่เว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE MAN Center  02-821-6768 หรือ 02-026-6516.
 21. กรณีพบปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับ WeTV ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่อีเมล wetv.support@tencent.co.th ระบุหัวข้อ VIP Help พร้อมระบุช่องทางที่ได้รับสิทธิ์

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด,
บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด