ชีวิตสุดปัง! คุ้มได้ง่ายๆ

ใช้ KMA krungsri app ชำระเงินบน LINE MAN
รับส่วนลดสูงสุด 70 บาท

ลูกค้าใหม่: รับส่วนลด 50.-* เพียงใส่โค้ด NEWKMA50

ลูกค้าปัจจุบัน: รับส่วนลด 20.-* เพียงใส่โค้ด KMA20

เลือกจ่ายกรุงศรีเลย! ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 – 29 ก.พ. 67 📆

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

1. ลูกค้าใหม่! ชำระค่าอาหารผ่าน Krungsri Mobile App ครั้งแรก รับส่วนลดสูงสุด 70 บาท

1.1 รับส่วนลดค่าอาหาร 50 บาท เพียงใส่โค้ด NEWKMA50 เมื่อสั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) และชำระผ่าน Krungsri Mobile App ครั้งแรก

1.2 รับส่วนลดค่าอาหาร 20 บาท เพียงใส่โค้ด KMA20 เมื่อสั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) และชำระผ่าน Krungsri Mobile App ครั้งถัดไป

1.3 จำกัด 1 สิทธิ์/โค้ด/ผู้ใช้ และจำกัดสูงสุด 2 สิทธิ์/บัญชี ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 


2. ลูกค้าปัจจุบัน! ที่เคยชำระค่าอาหารผ่าน Krungsri Mobile App รับส่วนลด 20 บาท

2.1 รับส่วนลด 20 บาท เพียงใส่โค้ด KMA20 เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) และชำระผ่าน Krungsri Mobile App 

2.2 จำกัด 1 สิทธิ์/โค้ด/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

4. จำกัดจำนวนโค้ด NEWKMA50: 3,200 โค้ด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

5. จำกัดจำนวนโค้ด KMA20: 2,500 โค้ด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

6. โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

7. โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้

8. ห้ามขายหรือโอนสิทธิ์ของโค้ดโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ หากฝ่าฝืน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนโค้ดในทุกกรณี

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Get up to 70.- food discount when using KMA krungsri app on LINE MAN

New user: Get 50.-* discount with code NEWKMA50

Existing user: Get 20.-* discount with code KMA20

Promotion period from 1 Feb 24 – 29 Feb 24 📆

*Terms & conditions apply

Terms & Conditions:

1. New user selects to pay for food orders on LINE MAN with Krungsri Mobile App for the 1st time get a maximum discount of 70 THB. 

1.1 Apply code NEWKMA50 when ordering food at a minimum spend of 150 THB/order (excluding delivery fee) with Krungsri Mobile App for the 1st time, and get a 50 THB discount.

1.2 Apply code KMA20 when ordering food at a minimum spend of 150 THB/order (excluding delivery fee) with Krungsri Mobile App for the 2nd time, and get a 20 THB discount.

1.3 Limit 1 right/code per 1 user with only up to 2 rights per 1 user throughout the campaign period.

2. Existing user who has ever paid with Krungsri Mobile App on LINE MAN get a food discount of 20 THB.

2.1 Apply code KMA20 when ordering food at a minimum spend of 150 THB/order (excluding delivery fee) with Krungsri Mobile App, and get a 20 THB discount.

2.2 Limit 1 right/code per 1 user throughout the campaign period.

3. Campaign period starts from 1 February2024 to 29 February 2024.

4. NEWKMA50: Limited to 3,200 codes throughout the campaign period.

5. KMA20: Limited to 2,500 codes throughout the campaign period.

6. The promotional codes cannot be used in conjunction with any other discounts, offers, privileges, promotions and vouchers.

7. The promotional codes are not refundable or exchangeable for cash

8. The promotional codes are non-transferable/not for resale. Any purported transfer or sale of the code(s) will render it void.

9. The company reserves the right to change terms and conditions without prior notice.