พิเศษลูกค้า Lazada Wallet รับส่วนลดค่าอาหาร LINE MAN สูงสุด 100.-*

[สิทธิพิเศษสำหรับเดือนมิถุนายน]

เงื่อนไขและข้อกำหนด สำหรับแคมเปญ LINE MAN x Lazada Wallet

 • ลูกค้า Lazada Wallet กดซื้อสิทธิพิเศษในราคา 1 บาท ผ่านร้านค้า Lazada Pay Wallet Club Official บนแอปพลิเคชัน Lazada ด้วยช่องทางการชำระเงิน Lazada Wallet
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น
 • กดรับและใช้สิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัดต่อเดือน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เมื่อกดซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ห้ามขายหรือโอนสิทธิพิเศษโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ หากฝ่าฝืน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดค่าอาหาร สำหรับลูกค้าใหม่ LINE MAN 100 บาท

✨  รับส่วนลด 100 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 150 บาท
⏰  ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

 

1) ส่วนลดค่าอาหาร สำหรับลูกค้าใหม่ LINE MAN 100 บาท

 • ลูกค้า Lazada Wallet กดซื้อสิทธิพิเศษในราคา 1 บาท ผ่านร้านค้า Lazada Pay Wallet Club Official บนแอปพลิเคชัน Lazada ด้วยช่องทางการชำระเงิน Lazada Wallet เพื่อรับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าอาหาร LINE MAN มูลค่า 100 บาท 
 • เมื่อต้องการใช้สิทธิพิเศษ ให้ลูกค้าไปที่ “ดีลออนไลน์ของฉัน” บนแอปพลิเคชัน Lazada และกดปุ่ม “ดูคูปอง” เพื่อนำโค้ดสิทธิพิเศษไปกรอกที่แอปพลิเคชัน LINEMAN ก่อนชำระเงิน
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษส่วนลด 100 บาท เมื่อสั่งออเดอร์ครบ 150 บาทขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เ​ฉพาะลูกค้าใหม่ LINE MAN เท่านั้น
 • กดรับและใช้สิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2566
 • จำกัด 1 สิทธิพิเศษ ต่อผู้ใช้ 1 ท่าน
 • จำกัด 1,000 สิทธิพิเศษ ต่อเดือน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เมื่อกดซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ห้ามขายหรือโอนสิทธิพิเศษโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ หากฝ่าฝืน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษในทุกกรณี
 • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนจากการกดซื้อสิทธิพิเศษผ่าน Lazada Wallet ภายใน 2-5 วันทำการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดค่าอาหาร LINE MAN 50 บาท 

✨ รับส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 250 บาท
⏰ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

2) ส่วนลดค่าอาหาร LINE MAN 50 บาท 

 • ลูกค้า Lazada Wallet กดซื้อสิทธิพิเศษในราคา 1 บาท ผ่านร้านค้า Lazada Pay Wallet Club Official บนแอปพลิเคชัน Lazada ด้วยช่องทางการชำระเงิน Lazada Wallet เพื่อรับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าอาหาร LINE MAN มูลค่า 50 บาท 
 • เมื่อต้องการใช้สิทธิพิเศษ ให้ลูกค้าไปที่ “ดีลออนไลน์ของฉัน” บนแอปพลิเคชัน Lazada และกดปุ่ม “ดูคูปอง” เพื่อนำโค้ดสิทธิพิเศษไปกรอกที่แอปพลิเคชัน LINEMAN ก่อนชำระเงิน
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งออเดอร์ครบ 250 บาทขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น
 • กดรับและใช้สิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2566
 • จำกัด 1 สิทธิพิเศษ ต่อผู้ใช้ 1 ท่าน ต่อเดือน
 • จำกัด 2,000 สิทธิพิเศษ ต่อเดือน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เมื่อกดซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ห้ามขายหรือโอนสิทธิพิเศษโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ หากฝ่าฝืน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษในทุกกรณี
 • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนจากการกดซื้อสิทธิพิเศษผ่าน Lazada Wallet ภายใน 2-5 วันทำการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลดค่าอาหาร LINE MAN 100 บาท

✨ รับส่วนลด  100 บาท สั่งขั้นต่ำ  500 บาท
⏰ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

3) ส่วนลดค่าอาหาร LINE MAN 100 บาท

 • ลูกค้า Lazada Wallet กดซื้อสิทธิพิเศษในราคา 1 บาท ผ่านร้านค้า Lazada Pay Wallet Club Official บนแอปพลิเคชัน Lazada ด้วยช่องทางการชำระเงิน Lazada Wallet เพื่อรับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าอาหาร LINE MAN มูลค่า 100 บาท 
 • เมื่อต้องการใช้สิทธิพิเศษ ให้ลูกค้าไปที่ “ดีลออนไลน์ของฉัน” บนแอปพลิเคชัน Lazada และกดปุ่ม “ดูคูปอง” เพื่อนำโค้ดสิทธิพิเศษไปกรอกที่แอปพลิเคชัน LINEMAN ก่อนชำระเงิน
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษส่วนลด 100 บาท เมื่อสั่งออเดอร์ครบ 500 บาทขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น
 • กดรับและใช้สิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2566
 • จำกัด 1 สิทธิพิเศษ ต่อผู้ใช้ 1 ท่าน ต่อเดือน
 • 1 โค้ดสิทธิพิเศษสามารถใช้งานได้ 3 ครั้ง
 • จำกัด 1,500 สิทธิพิเศษ ต่อเดือน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เมื่อกดซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ห้ามขายหรือโอนสิทธิพิเศษโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทฯ หากฝ่าฝืน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษในทุกกรณี
 • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนจากการกดซื้อสิทธิพิเศษผ่าน Lazada Wallet ภายใน 2-5 วันทำการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
**บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า