ข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดของแคมเปญ
K PLUS x LINE MAN

ชื่อแคมเปญ:  K PLUS x LINE MAN รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 ตุลาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย: รหัสส่วนลด KPLUSN50 สำหรับการชำระค่าอาหาร/บริการด้วย Pay with K PLUS

 1. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. (ระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการ K PLUS ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) และชำระค่าอาหาร/บริการด้วย Pay with K PLUS เป็นครั้งแรกในแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องมียอดชำระค่าอาหาร/บริการ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ และใส่โค้ด KPLUSN50 เพื่อรับส่วนลด 50 บาท เท่านั้น
 3. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 ครั้ง/ผู้ใช้บริการ และจำกัดสูงสุด 20,000 สิทธิ์แรก/เดือน รวมทั้งสิ้น 40,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการบนแอปพลิเคชัน LINE MAN และรับชำระด้วย Pay with K PLUS เท่านั้น
 5. โค้ดส่วนลดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 6. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหาร/บริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว
 7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น และผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดซ้ำได้อีก
 8. LINE MAN และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาหาร/บริการในแอปพลิเคชัน LINE MAN หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ ผู้ให้บริการโดยตรง
 10. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ K PLUS ได้ที่ K Contact Center โทร. 02-8888888 กด 3
 11. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ได้ที่ LINE MAN Call Center 02-8216768 หรือ 02-0266516

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย: รหัสส่วนลด KPLUSE50 สำหรับการชำระค่าอาหาร/บริการด้วย Pay with K PLUS

 1. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. (ระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการ K PLUS ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) และชำระค่าอาหาร/บริการด้วย Pay with K PLUS ในแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องมียอดชำระค่าอาหาร/บริการ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ และใส่โค้ด KPLUSE50 เพื่อรับส่วนลด 50 บาท เท่านั้น
 3. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 ครั้ง/ผู้ใช้บริการ/เดือน และจำกัดสูงสุด 5,000 สิทธิ์แรก/เดือน รวมทั้งสิ้น 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการบนแอปพลิเคชัน LINE MAN และรับชำระด้วย Pay with K PLUS เท่านั้น
 5. โค้ดส่วนลดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 6. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหาร/บริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว
 7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น และผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดในเดือนนั้นซ้ำได้อีก
 8. LINE MAN และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาหาร/บริการในแอปพลิเคชัน LINE MAN หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ ผู้ให้บริการโดยตรง
 10. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ K PLUS ได้ที่ K Contact Center โทร. 02-8888888 กด 3
 11. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ได้ที่ LINE MAN Call Center 02-8216768 หรือ 02-0266516