LINE MAN บริการซื้อ
ของสะดวกซื้อ ส่งตรง
สินค้าถึงหน้าประตูคุณ

ส่งตรงสินค้า ทั้งของกิน ของใช้ จากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณ

LINE MAN ซื้อของสะดวกซื้อ

บริการซื้อของสะดวกซื้อ (Convenience)

สะดวกสบายด้วยบริการส่งตรงสินค้า ทั้งของกิน ของใช้จาก 7-Eleven ที่ใกล้ที่สุดถึงหน้าประตูคุณ

LINE MAN ค่าส่ง ซื้อของสะดวกซื้อ

คิดค่าจัดส่งตามระยะทางเริ่มต้นที่ 55 บาท + 9 บาท/กิโลเมตร

ไม่ต้องออกไปซื้อของเองที่ Supermarket อีกต่อไป ให้ LINE MAN ทำแทนดีกว่า สั่งซื้อง่ายๆผ่านแอพฯ