ลุ้นรางวัล Lucky Draw จากโครงการ
Amazing Thailand Grand Sale
สะสมยอดสั่งบน LINE MAN
ครบทุก 2,000 บาท

ยิ่งสั่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก!
ช้อปลุ้นรางวัล Lucky Draw จากโครงการ Amazing Thailand Grand Sale มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท

ใส่โค้ด GRANDSALE เพื่อสะสมยอดสั่งบน LINE MAN รวมครบทุก 2,000 บาท
ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 64
ได้รับ 1 สิทธิ๋เพื่อลุ้นรับรางวัล Lucky Draw
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 25 ก.ย. 2564 ผ่านช่องทาง amazingthailandgrandsale.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้

หมายเหตุ :
ผู้ร่วมกิจกรรม ใส่โค้ด GRANDSALE เมื่อสั่งอาหารผ่าน LINE MAN ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล เมื่อมียอดสั่งอาหารบน LINE MAN ครบทุก ๆ 2,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อ และมูลค่าขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อ

บริษัทฯ จะทำการรวบรวม User ID และจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับของผู้ร่วมกิจกรรมที่ซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อดำเนินการในการจับสลากของรางวัลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากผู้โชคดี 1 ท่าน ที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
กำหนดการจับสลากของรางวัลคือวันที่ 20 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 25 กันยายน 2564 ทาง
WEBSITE : www.amazingthailandgrandsale.com และ
FACEBOOK : AMAZINGTHAILANDGRANDSALE2021

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
  • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่น เปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนหนึ่งในของรางวัล
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ซึ่งคือรถยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาทขึ้นไป จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มารับรางวัลด้วยตัวเองที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือมีเอกสารมอบหมายผู้แทนมารับรางวัลแทน ในวันที่ 27 กันยายน 2564 สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าต่ำกว่า 10,000 บาท ที่ประสงค์จะให้ จัดส่งรางวัลไปให้ จะต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หรือ เอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) แก่ทางโครงการ ฯ และออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง โดยจะจัดส่งเฉพาะภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกสิทธิ์ของผู้โชคดีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยหากไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. จะทำการตัดสิทธิ์และให้ผู้ที่เป็นสำรองลำดับที่ 1 ของรางวัลนั้น ได้รับรางวัล

ระหว่างการจับรางวัล และการมอบรางวัล จะมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ตอบรับของรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้โชคดี การตัดสินของคณะกรรมการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับของรางวัลและการดำเนินการจับสลากของรางวัลสำหรับกิจกรรม AMAZING THAILAND GRAND SALE 2021 นี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกรุณาติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยตรง หรือ
LINE OFFICIAL : @thailandgrandsale
FACEBOOK : amazingthailandgrandsale2021