สิทธิพิเศษลูกค้า AIS Serenade

ใช้ AIS Points 99 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท (เฉพาะค่าอาหาร) เมื่อสั่งอาหารผ่าน LINE MAN 4 แบรนด์ดัง ได้แก่ Bonchon, After You, KFC และ McDonald’s

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

– รับสิทธิ์ผ่าน myAIS Application ตั้งแต่ 14.00 น.เป็นต้นไป

– จำกัดวันละ 2,000 สิทธิ์